Serviceavtale og sikkerhetskontroll

Vi kan tilby årlig sikkerhetskontroll på batterier og ladere, dette gir deg som kunde store økonomiske og sikkerhetsmessige fordeler. Feil og mangler blir utbedret på et tidlig stadium, noe som forlenger levetiden på batteriet, samt en reduserer risikoen for farlige situasjoner som eksplosjon, brann og potensielle personskader.

Landsdekkende service

Vi har egne servicefolk som kan utføre våre tjenester følgende steder: Oslo og Akershus, Drammen, Kongsberg, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Arendal, Grimstad, Kristiansand, Flekkefjord, Egersund, Bryne, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Bergen, Lillestrøm og Hamar.

Vi kan gjennom våre samarbeidspartnere tilby våre tjenester følgende steder: Lillehammer, Ålesund, Kristiansund, Molde, Trondheim og Tromsø

Fordeler med serviceavtale fra Unibatt

Ved jevnlig tilsyn avdekker en eventuelle feil og mangler på et tidlig tidspunkt og kan utbedre disse før de påfører større skade på utstyr og personell. I tillegg unngår du som kunde unødvendig driftsstans samt får en forutsigbar investeringsplan på nytt utstyr. Det vil også gis opplæring av personell samt hjelp i forbindelse med nyanskaffelse av utstyr. Valg av riktig utstyr kan gi store besparelser i energiforbruk, plassbruk og i investeringer.

  1. Økonomisk og forutsigbar batteridrift for deg som kunde

  2. Unngår uønskede hendelser

  3. Avdekker feil og mangler tidlig

  4. Veiledning til trygg og sikker drift

Bransjens beste garantibestemmelser

Ved inngåelse av årlig sikkerhetskontroll gir vi inntil 60 mnd garanti på våre truckbatterier

Våre garantibestemmelser